Tại sao bạn lười ? Và đây là cách để bạn hết lười

cách để bạn hết lười

Đầu tiên, lý do tại sao bạn lười ?

Trả lời : vì bạn thiếu động lực

Cách hết lười : tạo động lực , tạo ra mục tiêu để phẩn đấu. Ví dụ : mục tiêu của tôi là coi hết Tây Du Ký từ đầu đến cuối. Đó là 1 mục tiêu mà bạn phải tập trung coi để hoàn thành.

Thêm nữa : muốn duy trì hành động đễ hoàn thành mục tiêu thì cần kỷ luật bản thân và duy trì kỷ luật.

– Đừng chây lười ra nữa mà hãy tìm cái gì đó mà mình thích để làm đi, soạn ra các kế hoạch để thực hiện và duy trì cho đến lúc nó hoàn thành, đó chính là sự thành công đích thực –

Hình ảnh được download miễn phí tại :

Pixabay.com

Tại sao bạn lười ? Và đây là cách để bạn hết lười

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên