Tại sao bạn lười

Tại sao bạn lười ? Và đây là cách để bạn hết lười

Đầu tiên, lý do tại sao bạn lười ? Trả lời : vì bạn thiếu động lực Cách hết lười : tạo động lực , tạo ra mục tiêu để phẩn đấu. Ví dụ : mục tiêu của tôi là coi hết Tây Du Ký từ đầu đến cuối. Đó là 1 mục tiêu mà […]

Chuyển lên trên