J. Robert Oppenheimer

Đoạn Video Nổi Tiếng Của Thần Chết J. Robert Oppenheimer

Julius Robert Oppenheimer (22/4/1904 – 18/2/1967) là một nhà vật lý người Mỹ , có thể nói là cha đẻ của bom nguyên tử : một trong những thứ vũ khí có sức hủy diệt lớn nhất loài người. Ông tự xem mình là thần chết khi đã chế tạo ra thứ vũ khí này […]

Chuyển lên trên