Học sinh dở

Tại sao học sinh giỏi hay đi làm mướn cho học sinh trung bình ?

Nghe tiêu đề là thấy ngược ngược phải không ? Không ngược đâu ! đó là sự thật. Rất nhiều những người thành công, giàu có top thế giới đều là học sinh trung bình trong trường học. Còn học sinh giỏi mà thành công như vậy không phải không có nhưng mà ít. Vậy […]

Chuyển lên trên