Chơi game

Tại Sao Tôi Lại Chơi Game Trong Suốt 20 Năm ?

Tôi chơi game từ thời 5 tuổi đến khi tôi đang viết bài viết này. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc đến game là do một người anh họ đang pause game va nhờ tôi chơi dùm, tựa game tôi chơi là Contra bản 8-bit trên máy chơi game bằng băng của Trung Quốc . […]

Chuyển lên trên