Albert einstein

Những câu nói “chất” của Albert Einstein

Ông này quá nổi tiếng nên lên Wikipedia mà xem. Sau đây là những câu nói chất của ông : – Đừng cố gắng trở thành người của thành công, mà hãy cố gắng trở thành người của giá trị – Nhìn sâu vào thiên nhiên, bạn sẽ hiểu mọi việc tốt hơn – Tất […]

Chuyển lên trên