Đoạn Video Nổi Tiếng Của Thần Chết J. Robert Oppenheimer

J. Robert Oppenheimer

Julius Robert Oppenheimer (22/4/1904 – 18/2/1967) là một nhà vật lý người Mỹ , có thể nói là cha đẻ của bom nguyên tử : một trong những thứ vũ khí có sức hủy diệt lớn nhất loài người. Ông tự xem mình là thần chết khi đã chế tạo ra thứ vũ khí này và sau đây là đoạn video tự thoại nổi tiếng của ông (Có phiên ra ông nói gì nên các bạn tự dịch nhé , mình dịch không sát nghĩa mắt công bị ăn chửi ).

We knew the world would not be the same . Few people laughed, few people cried, most people were silent.

I remembered the line from thew Hindu scripture ,the Bhagavad – Gita. Vishnu is trying to persuade the Prince that he should to his duty and to impress him takes on his multi-armed form and says,

“Now i am become Death, the destroyer of worlds.”

i suppose we all thought that, one way or another.

 

Đoạn Video Nổi Tiếng Của Thần Chết J. Robert Oppenheimer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên